Onze School

6 peilers

DICHT BIJ DE LEERLING!

Basisschool De Baan is een school met vele troeven. Het is een school met een hart en hoofd voor kinderen, met open deuren en lage drempels. Een school moet passen bij uw wensen en ideeën over onderwijs en opvoeding én uw kind moet met plezier naar de klas gaan en er zich thuis voelen. Onze school is een goede keuze. Wij richten ons op de ontwikkeling van uw kind als totale persoon zodat het zich ontplooit tot een mondige, vrije mens die stevig in zijn schoenen staat. Een school waar leerlingen zich goed voelen, waar leerkrachten met plezier voor de klas staan en waarover u tevreden bent, is een school die kwaliteit biedt. Wij zetten ons hier elke dag voor in.

Een persoonlijke aanpak

Een persoonlijke aanpak is het stokpaardje van onze school. Of het nu gaat om een leerling in het eerste leerjaar waarbij het leesonderricht wat moeizamer gaat of een leerling uit de zesde klas die het spoor richting middelbare school bijster is, elke leerling krijgt de geschikte begeleiding. Basisschool De Baan is laagdrempelig en de leerlingenpopulatie is divers. Bij ons zijn de leerlingen geen nummer en de klassen zijn overzichtelijk. Wij willen dat onze leerlingen zich thuis voelen op de school waar ze zoveel tijd doorbrengen.

Goede ligging

Ingeplant tussen drie woonwijken en vlakbij het Tivolidomein, een groene long van Mechelen, heeft onze school een minder uitgesproken stedelijk karakter. Er is ook nog ruimte voor persoonlijk contact. Dit kan een informele babbel met de ouders aan de schoolpoort zijn of een deskundige aanpak op maat van een gesignaleerd probleem.

Moderne onderwijsmethoden

We proberen het aangename aan het nuttige te koppelen en opteren voor een kwalitatief hoogstaand basisonderwijs dat gebruik maakt van gevarieerde werkvormen. De computer maakte lang geleden al de intrede in onze klassen. De school beschikt over een modern multimedialokaal met 20 computers, bestemd voor onze leerlingen. In al onze klassen wordt er interactief lesgegeven: er wordt gebruik gemaakt van activboards.

Toekomstgericht

Basisschool De Baan vaart vaste koers richting de toekomst. De uitgesproken visie van ons schoolteam op onderwijs mikt op de toekomst. We willen de leerlingen van jongsaf aan zoveel mogelijk troeven meegeven voor later. De neuzen van De Baan staan in dezelfde richting.

Sportieve en gezonde school

De speelplaats is een vrolijke plek met degelijke speeltoestellen. Tijdens de pauze kunnen de jongens en meisjes hun dorst lessen aan de drinkfonteinen of met een sapje uit de automaat. Het zwemonderricht start in het eerste leerjaar en op en rond de school wordt er intensief gesport. Het gezondheidsbeleid van de school besteedt ook aandacht aan gezonde voeding en een degelijke lichaamshygiëne. Elk leerjaar trekt er tijdens het schooljaar op uit. De laagste klassen van de lagere school kiezen voor één overnachting, de tweede graad gaat drie dagen weg van huis en de oudere leerlingen van de school kiezen voor een weekje onderwijs op verplaatsing.