OCHTEND

De schoolpoort opent om 7u00. Alle leerlingen worden opgevangen door de studiejuf in de studieklas (in de refter).

Tot 8u10 zijn er alleen kinderen toegelaten in de betalende opvang. Vanaf 8u10 wordt de poort geopend voor alle leerlingen, wordt het gratis en vanaf dan valt het kind onder de hoede van de school.

 

Alle leerlingen die vanaf 8u10 op school aankomen, begeven zich naar de speelplaats achteraan.

Het is uitgesloten dat er kinderen in de gangen lopen, spelen, wachten.
Om het overzicht te bewaren vragen wij dan ook om deze regeling te respecteren.

 

Zone 1: inkomzone (vanaf de poort tot aan de refter)

Zone 2: grasplein + boomschors = rustige zone

Zone 3: groot speeltoestel + afdak

 

MIDDAG

Kinderen van de lagere school die tijdens de middagpauze thuis gaan eten worden overgezet op het zebrapad. Vanaf 13u00 kunnen ze terug op school terecht. De schoolpoort wordt dan opnieuw geopend.

De meeste leerlingen blijven op school en kunnen onder begeleiding hun broodmaaltijd nuttigen in de gloednieuwe refter.

 

 

AVOND

De school eindigt om 15u05. Leerlingen die afgehaald worden, gaan eerst buiten.

Leerlingen die niet afgehaald worden zijn verplicht met de begeleide rij de school te verlaten of blijven in de betalende opvang.

 

 

OPVANG OP SCHOOL

Voor- en naschoolse opvang is betalend: € 0,75 per begonnen half uur.

 

Ochtend

Middag

Avond

Woensdagmiddag

(gratis vanaf 8u10)

(gratis vanaf 13u00)

(gratis tot 15u20)

(gratis tot 12u30)

7u00 – 8u10: € 0,75/ per begonnen half uur

12u00 – 13u00: € 0,50

15u20 – 18u00: € 0,75 per begonnen half uur

12u30 – 18u00: € 0,75 per begonnen half uur

 

 

Opvang in eigen school gebeurt door eigen personeel tot 18u00. Gelieve deze tijden als uitersten te beschouwen en te respecteren. Op pedagogische studiedagen is de school gesloten en wordt er geen opvang voorzien.